ZMIANA PLANU OD 15-10-2014


KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZSP MYSZYNIEC

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  przedmioty w zakresie rozszerzonym:
  - matematyka, biologia, angielski
  - matematyka, biologia, geografia
  * zdawalność matury wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej

 • TECHNIKUM
  - technik informatyk*
  - technik handlowiec
  - technik ochrony środowiska
  * najlepsze technikum w regionie wg rankingu "Rzeczpospolitej" za lata 2010 i 2011

 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  zawody:
  - cukiernik
  - elektromechanik
  - elektryk
  - fryzjer
  - krawiec
  - kucharz
  - mechanik pojazdów samochodowych
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  - piekarz
  - rolnik
  - wędliniarz
  - sprzedawca
  - stolarz
  - ślusarz
  - murarz-tynkarz

  SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
 • Szkoła Policealna - technik informatyk
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Mapa Kontakt