Hiszpania 2016
Ruszył projekt „Praktyczny uczeń+” realizowany w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (PO WER)
Informacje
Regulamin
Zgłoszenie


KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZSP MYSZYNIEC

Mapa Kontakt