ERASMUS+


 • W dniu 12 czerwca 2016 r. w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej odbył się Piknik Rodzinny, podczas którego uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu prezentowali swoje wrażenia z pobytu w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+.
  *Szczegóły*

 • Hiszpania 2015
  Projekt " Praktyczny uczeń" realizowany i finansowany w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - Akcja KA1 mobilność edukacyjna Projekt realizowany w ramach konsorcjum ZSP w Myszyńcu, ZSP w Łysych oraz z ZSP w Czerwinie przy koordynacji Profile School of Fluent English. W ramach projektu uczniowie klasy trzeciej Technikum w zawodach technik informatyk oraz technik ochrony środowiska Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu uczestniczyli w terminie od 8 listopada do 6 grudnia 2015 na stażu w Cordobie w Hiszpanii, region Andaluzji. Uczniowie wykonywali swoje zadania związane z zawodem u zagranicznych pracodawców m.in. w punktach obsługi i serwisowania sprzętu informatycznego, w parku narodowym dbali o stan i pielęgnowali chronione drzewa i krzewy, na Uniwersytecie w Cordobie wykonywali zadania związane z oceną i stanem środowiska. W swojej pracy wszyscy stażyści musieli porozumiewać się z pracodawcami w języku angielskim lub hiszpańskim. W tym celu przed wyjazdem każdy z uczniów odbył 20-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz kurs z przygotowania pedagogiczno - kulturowego. Uczniowie uczyli się samodzielności, sami musieli dojechać do pracy, poruszać się po dużym mieście jak i komunikować się z lokalną społecznością. Praca naszych uczniów została bardzo dobrze oceniona przez zagranicznych partnerów. Uczniowie otrzymywali pozytywne komentarze i na koniec zostali ocenieni na oceny celujące i bardzo dobre. W ramach programu kulturowego uczniowie mieli zorganizowane wycieczki fakultatywne po Cordobie, wyjeżdżali do Malagi, Granady oraz Sewilli. Podczas całego pobytu dopisywała pogoda, także grupa miała piękne lato tej jesieni.
  Za udany wyjazd i możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz poznanie nowych kultur pragniemy podziękować naszym partnerom krajowym i zagranicznym.
  Dyrektor, opiekunowie oraz uczestnicy staży z Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu
  *Foto*
  REGULAMIN

Mapa Kontakt