ZAGADNIENIA:

1. SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY 2010/2011
a) atmosfera
b) litosfera

1.1. POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
"HYDROSFERA - POWŁOKA WODNA ZIEMII"

1.2. II POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
"ROLNICTWO POLSKI I SWIATA"
*Szczegóły*2. Wybrane prace uczniów klasy II LO dotycz±ce tematyki "Biosfera":
Dżungla
Formacje roslinne i zwierzęce: pustynie
Pustynia
Lasy równikowe Rolinnoć ródziemnomorska
Sawanna
Sawanna 2
Step
Step 2
Strefa wysokogórska
Tajga
Tajga 2
Tundra
Tundra 2
Lekcja geografii w terenie
Działalność rzeźbotwórcza wiatru

3. Głód na Ziemii - prezentacja Mileny Długołęckiej kl. II LOa


4. GEOGRAFIA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA

Alternatywne źródła energii
Martyna Trzcińska ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII.
Ropa naftowa rządzi światem
RELIGIE ŚWIATA CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE 2003
Hinduizm
Konfucjanizm
Chrześcijaństwo wschodnie
Prezentacja2
Prezentacja1
Współczesne konflikty w Azji
Konflikty w Afryce
Energia Geotermiczna
Energia sloneczna 2
Energia wody
Energetyka niekonwencjonalna
Prezentacja państw wg mierników poziomu rozwoju1
Mierniki rozwoju poziomu gospodarczego państw