Z Puszczy Kurpiowskiej do Puszczy Białowieskiej
turystyczno-edukacyjna wycieczka uczniów klas I i II ZSP w Myszyńcu
20.V.2008r.
Kierownik wycieczki:
p. Barbara Lis