INFORMACJE - Rok szkolny 2009/2010

 • LAUREACI KONKURSÓW J. ANGIELSKIEGO - ROK SZKOLNY 2009/2010
  KONKURS WIEDZY O ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOCNEJ

  Uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Informatycznego wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dla szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży kulturą, historią, geografią oraz życiem codziennym mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Uczniowie zatem musieli wykazać się nie tylko znajomością języka, ale i obszerną wiedzą z wyżej wymienionych zagadnień. Do etapu finałowego, który odbył się szóstego marca w siedzibie ZKN, zakwalifikowało się czworo reprezentantów naszej szkoły, w tym uczennice klasy I LO A Anita Archacka i Anna Markowska, oraz uczniowie klasy I LO B Kamil Młynarski i Piotr Parda. Warto podkreślić, iż do etapu finałowego zakwalifikowało się łącznie tylko dziewięcioro osób, w tym czworo reprezentantów naszej szkoły. Co więcej, Anita Archacka poradziła sobie najlepiej pośród wszystkich uczestników z pytaniami etapu finałowego, zajmując tym samym pierwsze miejsce. Miejsce drugie i trzecie zajęli reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe.

  II POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Uczniowie ZSP Myszyniec wzięli również udział w II Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, który odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Ostrołeckiego i Wójta Gminy Lelis. W konkursie tym uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą szkolną oraz pozaszkolną w zakresie odbioru tekstu słuchanego, czytanego oraz gramatyki i leksyki. W etapie powiatowym, który odbył się 26 marca, w kategorii klas I-II nasza szkoła była reprezentowana przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego Karolinę Krajzę i Małgorzatę Szydłowską oraz ucznia Technikum Informatycznego Symeona Pawłowskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym nasi uczniowie odnieśli sukces. Małgorzata Szydłowska otrzymała wyróżnienie za zajęcie IV miejsca. Karolina Krajza uplasowała się na drugim miejscu, tuż za Symeonem Pawłowskim, który w tym roku był bezkonkurencyjny w kategorii klas I- II. Wysiłki wszystkich uczniów zostały wynagrodzone pamiątkowymi dyplomami, nagrodami książkowymi i rzeczowymi.

  Congratulations!
  Małgorzata Szok

 • Dnia 17 maja 2010r. o godz. 11.45 w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu odbył się II Szkolny Konkurs Ortograficzny z Języka Niemieckiego dla uczniów klas I i II wszystkich typów szkół.
  Dyktando składało się z 84 słów. Najmniejszą ilość błędów popełniły oraz zostały zwyciężczyniami konkursu:
  1. Milena Gołaś kl. I LOA
  ex aequo
  2. Monika Kowalczyk kl.II TI
  2. Anita Ścibek kl.I LOB

  Nagrodami są dyplomy oraz pozycje książkowe, które wręczone zostaną uroczyście podczas zakończenia roku szkolnego.
  Organizator:A.Dziełak

 • Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym "Geo-Planeta". Celem Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta" jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski w świecie, zarówno w aspekcie gospodarczym jak i terytorialnym. Konkurs w formie testu został przeprowadzony 15 marca 2010 r. zaś wyniki konkursu szkoła otrzymała w maju.

  Dyplomy otrzymują :
  1. Milena Bryszewska 26 pkt
  2. Karolina Długołęcka 25 pkt
  3. Klaudia Siernicka 25 pkt
  4. Emilia Zyśk 24 pkt
  5. Karolina Krajza 24 pkt
  6. Aleksandra Taradejna 24 pkt
  7. Justyna Ceberek 23 pkt
  8. Katarzyna Kordek 23 pkt
  9. Paulina Koziarek 23 pkt
  10. Angelika Jędrzejczyk 22 pkt
  11. Paweł Murzyn 22 pkt
  12. Karolina Łachacz 21 pkt
  13. Albert Kaczmarczyk 21 pkt
  14. Angelika Bałdyga 21 pkt
  15. Marlena Wyśk 21 pkt
  16. Marlena Górska 21 pkt
  17. Daniel Pyśk 21 pkt
  18. Karolina Zyśk 21 pkt
  19. Tobiasz Maciora 20 pkt
  20. Łukasz Murzyn 19 pkt
  21. Joanna Duda 19 pkt
  22. Adrian Jurczak 19 pkt
  23. Magdalena Jędrzejczyk 18 pkt

  Dyplomy uznania otrzymują (17 i poniżej punktów) :
  Lena Osowska, Tobiasz Gieryk, Karolina Drzewiecka, Ewelina Pieńkos, Monika Ścibek, Ewelina Kaniewska, Malwina Sowiecka, Marlena Draba, Adrian Bałdyga, Ewelina Grzyb, Magdalena Chorążewicz, Patrycja Zdunek, Agnieszka Murzyn, Marzena Ropiak, Joanna Skiba

 • DZIEŃ ZIEMI – 22.04.2010r.
  Rok 2010 to rok jubileuszowy – świętujemy 40-lecie obchodów Dnia Ziemi na Świecie i 20-lecie w Polsce.
  Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem: "Różnorodność w Nas, Bioróżnorodność Wokół Nas".W naszej szkole, jak co roku z okazji Dnia Ziemi młodzież pod kierunkiem pań: A.Grzybowskiej i A.Jachimczyk przygotowała akademię.W rolę artystów wcielili się uczniowie z klasy II LO"a" i II LO"b". • Dnia 30 marca 2010 roku klasa III LO "b" wzięła udział w "Dniu Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie". Program obejmował prezentację oferty kształcenia, kryteriów kwalifikacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz prezentacje Wydziałów i agend studenckich.
  W trakcie Dnia Otwartego maturzyści mogli zwiedzić campus (bazę dydaktyczno-badawczą, w tym laboratoria, pracownie, aule wykładowe, Bibliotekę Uniwersytecką, osiedle akademickie).
  Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu uświetniły prezentacje akademickich zespołów sportowych i artystycznych. Kolejnym punktem wyjazdu było wykorzystanie ostatniej szansy zobaczenia szczątków Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Trumnę ze szczątkami polskiego astronoma można będzie oglądać w sali Kromera olsztyńskiego zamku do 21 maja 2010 roku. Uroczysty, ostateczny pogrzeb Kopernika odbędzie się 22 maja w bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku. Wówczas jego szczątki zostaną umieszczone w nowym miejscu pod filarem kościoła, gdzie stanie pomnik nagrobny.


 • Dnia 18 marca 2010 roku o godz. 10.00 w Ostrołęce odbył się Konkurs wiedzy dotyczący krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu zorganizowany przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich.
  Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży kulturą, geografią, historią i życiem codziennym mieszkańców krajów niemieckiego obszaru językowego. Konkurs stworzył możliwość sprawdzenia własnej wiedzy i porównania jej z wiadomościami uczniów innych klas lub szkół.

  Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt klasy 3 LO „b” w składzie:
  - Joanna Duda
  - Katarzyna Osowiecka
  - Aleksandra Taradejna

  Mimo, iż dziewczęta nie zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu, wiosenny nastrój ich nie opuścił.


 • W dniu 12 marca 2010roku odbyła się Olimpiada Wiedzy Matematycznej "MISTRZ MATEMATYKI 10" w Kadzidle.
  Uczniowie naszej szkoły zajęli:
  I miejsce - Piotr Ropiak - IIILo"a"
  II miejsce - Bogusław Drężek - IVTi
  V miejsce - Justyna Stachelek - IILo"a"

  Jako zespół zdobyliśmy I miejsce !
 • 6 listopada 2009 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Matematyczny TEST MATEMATYKA PLUS, którego inicjatorem jest Oxford Educational International-London. W konkursie wzięło udział ponad 30 uczniów.

  Najwyższe wyniki uzyskane przez uczniów klas trzecich:
  I miejsce - Karolina Łachacz - IIILo"a"
  II miejsce - Angelika Bałdyga - IIILo"a"
  III miejsce - Milena Bryszewska - III Lo"a" i Katarzyna Osowiecka - IILo"b"

  Najlepszy wynik uzyskany w klasach drugich to:
  Karolina Długołęcka - IILo"b"
 • Kulig w Wydmusach • Wigila


 • Akcja honorowego oddawania krwi
 • II miejsce drużynowo w I konkursie biologicznym organizowanym pod patronatem starosty ostrołęckiego w ZSP Czerwin
 • III miejsce indywidualnie w I konkursie biologicznym zdobyła Karolina Krajza, uczennica kl.II LO"b"
 • II miejsce druzynowo w IV Międzypowiatowym konkursie ekologicznym "Zielono Mi" organizowanym w ZSP Kadzidło
 • III miejsce indywidualnie w I konkursie biologicznym zdobyła Karolina Krajza, uczennica kl.II LO"b"
 • Konkurs wiedzy o AIDS:
  1. Agata Mamajek
  2. Karolina Drzewiecka
  3. Paulina Koziatek

 • Mikołajki • Profilaktyka uzależnień

 • Święto patrona


 • Pielgrzymka maturzystów - Zakopane-Częstochowa
 • Wycieczka Kraków-Zakopane • Dzień Edukacji Narodowej


Mapa Kontakt