KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZSP MYSZYNIEC


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. KS. ADAMA BARGIELSKIEGO W MYSZYŃCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 /format pdf/
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. KS. ADAMA BARGIELSKIEGO W MYSZYŃCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 /format pdf/
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. KS. ADAMA BARGIELSKIEGO W MYSZYŃCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 /format pdf/
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KSZTAŁCENIA NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W MYSZYŃCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 /format pdf/

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.


  KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZSP MYSZYNIEC

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
   przedmioty w zakresie rozszerzonym:
   - matematyka, biologia, angielski
   - matematyka, biologia, geografia
   * zdawalność matury wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej

  • TECHNIKUM
   - technik informatyk*KLASA MUNDUROWA
   - technik ochrony środowiska
   - technik agrobiznesu
   * najlepsze technikum w regionie wg rankingu "Rzeczpospolitej" za lata 2010 i 2011

  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
   zawody:
   - cukiernik
   - elektromechanik
   - elektryk
   - fryzjer
   - krawiec
   - kucharz
   - mechanik pojazdów samochodowych
   - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
   - piekarz
   - rolnik
   - wędliniarz
   - sprzedawca
   - stolarz
   - ślusarz
   - murarz-tynkarz

   SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
  • SZKOŁA POLICEALNA - technik informatyk
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
   • R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
   • R.7 – Ocena stanu środowiska
   • E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

Mapa Kontakt