STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW


Rok szkolny 2018/2019
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Płocharczyk Natalia - Liceum Ogólnokształcące oraz Banach Damian - Technikum


Rok szkolny 2017/2018
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Michał Makowiecki - Liceum Ogólnokształcące oraz Ewelina Zyśk - Technikum


Rok szkolny 2016/2017
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Ruszczyk Sebastian - Liceum Ogólnokształcące oraz Zyśk Ewelina - Technikum
Rok szkolny 2015/2016
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Edyta Kaczmarczyk - Liceum Ogólnokształcące oraz Daria Grudziądz - Technikum
Rok szkolny 2014/2015
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Dominik Deptuła - Liceum Ogólnokształcące oraz Daria Grudziądz - Technikum
Rok szkolny 2013/2014
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Patrycja Brodzik - Liceum Ogólnokształcące oraz Adrian Szmigiel - Technikum
Rok szkolny 2012/2013
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Patrycja Brodzik - Liceum Ogólnokształcące
Rok szkolny 2011/2012
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Dominika Taradejna - Liceum Ogólnokształcące
Rok szkolny 2010/2011
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Karolina Krajza - Liceum Ogólnokształcące
Rok szkolny 2009/2010
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Milena Bryszewska - Liceum Ogólnokształcące
Rok szkolny 2008/2009
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Milena Bryszewska - Liceum Ogólnokształcące, oraz Małgorzata Mierzejek - Liceum Profilowane
Rok szkolny 2007/2008
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Marta Siernicka - Liceum Ogólnokształcące, oraz Małgorzata Mierzejek - Liceum Profilowane
Rok szkolny 2006/2007
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Monika Drężek - Liceum Ogólnokształcące


Mapa Kontakt