Dnia 30 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu pod patronatem Starosty Ostrołęckiego Pana Stanisława Kubła odbył się IX Powiatowy Konkurs Geograficzny pt. „Ludność i osadnictwo”. Do udziału w tegorocznym konkursie zostały zaproszone również szkoły podstawowe. Dla Szkół Podstawowych była to I edycja konkursu pt. „Środowisko przyrodnicze Polski”.

Do udziału w konkursie w grupie szkół ponadpodstawowych zgłosili się uczniowie z Zespołów Szkół Powiatowych z Kadzidła, Łysych, Czerwina oraz Myszyńca.

W grupie szkół podstawowych w konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z Wykrotu, Wolkowych oraz Wydmus.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań geografią, kształtowanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki i lepsza współpraca między szkołami w regionie.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test w czasie 60 minut. Komisja wyłoniła troje zwycięzców w każdej grupie szkół.

W grupie szkół powiatowych zwyciężyli:

  • miejsce: Nikodem Kaczmarczyk z Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. A. Bargielskiego
    w Myszyńcu,
  • miejsce: Jan Popielarczyk z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych,
  • miejsce: Martyna Gwiazda z Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu.

W grupie szkół podstawowych zwyciężyli:

  • miejsce: Łucja Łachacz ze Szkoły Podstawowej w Wydmusach,
  • miejsce: Aleksander Śniadach ze Szkoły Podstawowej w Wykrocie,
  • miejsce: Szymon Cichowski ze Szkoły Podstawowej w Wolkowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi oraz posiadanej wiedzy z zakresu geografii.

Zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji konkursu.