Informacje dla rodziców

Zarząd Rady Rodziców przy Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu w roku szkolnym 2022/2023 tworzą przedstawiciele z trójek klasowych:


Przewodnicząca – Anna Wróblewska
Z-ca przewodniczącej – Magdalena Siok
Sekretarz – Joanna Pliszka
Członek – Teresa Drężek
Członek – Justyna Czajkowska

********************

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

* 14 października 2022

* 31 października 2022 

* 2 maja 2023

* 4 maja 2023

* 5 maja 2023

* 8 maja 2023

* 7 czerwca 2023

* 9 czerwca 2023 

********************

Dni dostępności nauczycieli w szkole na rok szkolny 2022/2023: