Kadra

 • Świtaj Sławomir – Dyrektor – matematyka, fizyka
 • Redyk Urszula – Wicedyrektor – geografia, przedmioty zawodowe
 • Batorska Magdalena – matematyka
 • Bałdyga Marian – fizyka
 • Bednarczyk Michał – przedmioty informatyczne
 • Borkowski Dariusz – przedmioty informatyczne
 • Glinka Danuta – matematyka
 • Grzybowska Anna – biologia, chemia, biologia z higieną i ochroną środowiska
 • Jachimczyk Alina- wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
 • Jędrzejczyk Jadwiga- biblioteka
 • Kłos Katarzyna- język rosyjski, język niemiecki
 • Kobus-Gołyś Monika – wiedza o społeczeństwie, historia
 • ks. Filipkowski Andrzej – religia
 • ks. Soliwoda Przemysław – religia
 • Kupis Iwona – język polski
 • Lubecka Małgorzata – historia
 • Malinowska Hanna – język polski
 • Masiak Agnieszka – przedmioty informatyczne
 • Masiak Piotr – przedmioty informatyczne
 • Michalska Danuta – wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 • Mierzejewska Katarzyna – język polski
 • Murzyn Bożena – wychowanie fizyczne
 • Nicewicz Agnieszka – język niemiecki
 • Olkowska Małgorzata – język angielski
 • Pabich Sylwia – język angielski
 • Puławska Jolanta – geografia
 • Samsel Emilia – język angielski
 • Sawicki Marek – przedmioty informatyczne
 • Szmigiel Natalia – przedmioty zawodowe rolnicze
 • Ścibek Emilia – język angielski
 • Ślaski Krzysztof – wychowanie fizyczne
 • Świtaj Małgorzata – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zyśk Marta – matematyka