SZKOLNY KONKURS “WŁĄCZ SIĘ, WYŁĄCZ CYBERPRZEMOC”

W maju odbył się szkolny konkurs plastyczny “Włącz się, wyłącz cyberprzemoc”.


Głównym celem konkursu było:

Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio jest wokół nas (dostrzeżenie problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, szkolnym, a także w telewizji, grach komputerowych, na portalach społecznościowych).

Laureaci konkursu:
I miejce – Judyta Rejmentowska (uczennica klasy II LG LO)
II miejsce – Joanna Suchecka (uczennica klasy I LO)
III miejsce- Magdalena Duszak (uczennica klasy II LG LO)
Gratulujemy pomysłowości i kreatywności w wykonaniu prac!!!


Organizatorzy:
p. Katarzyna Mierzejewska
p. Monika Kobus-Gołyś

SZKOLNY KONKURS ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-BOHATEROWIE ANTYKOMUNISTYCZNEGO I NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO PODZIEMIA

1 marca został skierowany do uczniów konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o wybranym żołnierzu niezłomnym.

Celem konkursu było:
– upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
– upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu walk niepodległościowych żołnierzy niezłomnych po II wojnie światowej,
– kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
– wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Laureatami zostali:

I miejsce – Maria Deptuła, uczennica klasy II LP LO
II miejsce – Monika Pawłowska, uczennica klasy II LP LO
III miejsce – Pliszka Piotr, uczeń klasy II TiP T

Gratulujemy!!!

Organizatorzy:

Monika Kobus-Gołyś
Katarzyna Mierzejewska

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY KS. ADAMIE BARGIELSKIM

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 odbył się w naszej szkole cykliczny „Konkurs wiedzy o patronie szkoły ks. Adamie Bargielskim”.
Głównym celem konkursu było:
– propagowanie wiedzy o naszym patronie,
– kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego,
– kształtowanie wiedzy o historii regionu.
Skierowany był on głównie do uczniów klas pierwszych, którzy jako nowi uczniowie mieli szansę wzbogacić swoją wiedzę na ten temat.
Laureatką konkursu została uczennica klasy I LO Weronika Dziczek.
Gratulujemy!!!
Organizatorzy konkursu:
Monika Kobus-Gołyś
Katarzyna Mierzejewska

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu realizacje projekt pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs biologiczny

Magdalena Duszak z kl. 2 LOG zajęła 3 miejsce w konkursie biologicznym pod hasłem Choroby a zdrowie człowieka, organizowanym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego , przez ZSP w Czerwinie na platformie Teams w dniu 30 marca.

20210330_111748
Przewiń do góry