Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu realizacje projekt pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs biologiczny

Magdalena Duszak z kl. 2 LOG zajęła 3 miejsce w konkursie biologicznym pod hasłem Choroby a zdrowie człowieka, organizowanym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego , przez ZSP w Czerwinie na platformie Teams w dniu 30 marca.

20210330_111748

Przyjdź i oddaj krew

Samorząd Uczniowski zwraca się do Całej Społeczności Szkolnej o włączenie się w akcję honorowego oddawania krwi dla Wiktorii Grzeszczyk – uczennicy I klasy Szkoły Branżowej Zespołu Szkół  Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, która została poszkodowana w wypadku samochodowym i nadal przebywa w szpitalu… Każdy, kto ukończył 18 lat i jest zdrowy, może zgłosić się do najbliższego  Centrum lub Punktu Krwiodawstwa i podarować to, co w tej chwili dla Wiktorii jest najcenniejsze… 

W  Ostrołęce można zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 11.30. 

Opiekunowie Samorząd Uczniowskiego: 

Panie: M. Świtaj i A. Jachimczyk

KONKURS – „MY POLAND”

W grudniu 2020 roku odbył się konkurs plastyczny w języku angielskim dla uczniów klas 3lo, 4ti i 4ta szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie przygotowali plakaty i prezentacje w formie slajdów ukazujące Polskę widzianą ich oczami.

Zwycięzcami konkursu są Żywica Magdalena (3lo) oraz Ackiewicz Wiktoria (4ti).

KONKURS – „MY HERO”

W grudniu 2020 roku odbył się konkurs plastyczny w języku angielskim dla uczniów klas 2lop, 2tip i 2tatib szkół ponadpodstawowych. Uczniowie przygotowali plakaty i prezentacje w formie slajdów o zwykłych ludziach z ich otoczenia oraz organizacjach pożytku społecznego, którzy wsparli ich i pomagają potrzebującym w trudnych chwilach.

Zwycięzcami konkursu są Wiśniewski Bartłomiej (2tip) oraz Borkowska Dominika (2lop).

Polish charity borkowska dominika

Lekcje z ZUS

Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” jest objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS” biorą udział uczniowie klas: IV TA, III TI i IV TI Celem  projektu jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat będzie bardzo pomocna w dorosłym życiu i da praktyczne wskazówki  przyszłym przedsiębiorcom. Uczniowie  realizują 4 bloki tematyczne o nazwie:

„Świadomy zawsze ubezpieczony”
„Co Ci się należy kiedy płacisz składki”
„Renty i emerytury”
„E- ZUS, czyli firma pod ręką”

Udział w projekcie „Lekcje z ZUS” umożliwia poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych, młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy i do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Atutem projektu są też bogate materiały dydaktyczne przekazane uczniom w formie papierowej, filmy video oraz gra edukacyjna, która w klasie IV TA była bardzo cenionym elementem edukacji na zajęciach przez uczniów.

Koordynatorem  projektu jest p. A. Jachimczyk

Przewiń do góry