II miejsce ŁUKASZA  GNATKOWSKIEGO w POWIATOWYM KONKURSIE „WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

pod Patronatem Starosty Ostrołęckiego

 Konkurs odbył się 21 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Powiatowych  w  ZSP
w Baranowie.W konkursie wzięli  udział uczniowie z ZSP z: Myszyńca,  Baranowa, Czerwina, Goworowa, Kadzidła, Łysych oraz Troszyna.Naszą szkołę reprezentował  Łukasz Gnatkowski z klasy III LO pod kierunkiem  p. A. Jachimczyk.
Celem konkursu było: pogłębienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania ekonomią i funkcjonowaniem gospodarki, zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy ekonomicznej, rozwój współpracy między szkołami, inspirowanie nauczycieli do podejmowania  różnorodnych działań w zakresie współpracy z uczniem zdolnym, a także nagradzanie wysiłku uczniów.                                                                                                                                  GRATULUJĘ ! A. Jachimczyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.