Rekrutacja

INFORMACJA DLA KANDYDATA O TERMINACH SKŁADANIA DOKUMENTÓW ROK SZKOLNY 2023-2024:

 1. Termin składania wniosków o przyjęcie: od 15 maja 2024 do 29 maja 2024 r. 
  do godz.15:00
 2. Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty: od 3 lipca 2024 do 10 lipca 2024 do godz. 15:00. Przy składaniu oryginalnych dokumentów kandydat przynosi również podpisane na odwrocie zdjęcie legitymacyjne -1szt.
 3. Od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2024 kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu wydaje skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.
 4. Lista kandydatów zakwalifikowanych wywieszona będzie na drzwiach głównych szkoły dnia 19 lipca 2024r.
 5. Lista kandydatów przyjętych wywieszona będzie na drzwiach głównych szkoły dnia 25 lipca 2024r.

WYKAZ JEDNOSTEK DO WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH

ZOZ „CELMED” Sp. z o.o.

Ostrołęka, Al. Wojska Polskiego 22

telefonicznie 29-769 18 60

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

dotyczy: Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia w Myszyńcu.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Z  PRACODAWCĄ:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. Wyciąg aktu urodzenia,
 3. Numer pesel, dokładny adres zamieszkania,
 4. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej (dostępne w sekretariacie po ogłoszeniu wyników rekrutacji),
 5. Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu – jeśli uczeń nie ma ukończonego 15 roku życia,
 6. Skierowanie od pracodawcy na badania do lekarza medycyny pracy do podjęcia pracy w wybranym zawodzie,
 7. Książeczka zdrowia (tzw. sanepidowska) podpisana przez uprawnionego lekarza rodzinnego
 1.  

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  przedmioty w zakresie rozszerzonym:
  – matematyka, biologia, angielski
  – matematyka, biologia, geografia
  * zdawalność matury wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej
 • TECHNIKUM
  – technik informatyk* KLASA MUNDUROWA (oddział przygotowania wojskowego od września 2023)
  – technik ochrony środowiska
  – technik agrobiznesu
  * najlepsze technikum w regionie wg rankingu „Rzeczpospolitej” za lata 2010 i 2011
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  zawody:
  – cukiernik
  – elektromechanik
  – elektryk
  – fryzjer
  – krawiec
  – kucharz
  – mechanik pojazdów samochodowych
  – monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  – piekarz
  – rolnik
  – wędliniarz
  – sprzedawca
  – stolarz
  – ślusarz
  – murarz-tynkarz
  – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych NOWOŚĆ !

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  • R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.7 – Ocena stanu środowiska
  • E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych