Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 • od 16 maja do 20 czerwca 2022 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • od 24 czerwca do 13 lipca 2022 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczeniu o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 20 lipca 2022 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 28 lipca 2022 do g.14 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  przedmioty w zakresie rozszerzonym:
  – matematyka, biologia, angielski
  – matematyka, biologia, geografia
  * zdawalność matury wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej
 • TECHNIKUM
  – technik informatyk* KLASA MUNDUROWA
  – technik ochrony środowiska
  – technik agrobiznesu
  * najlepsze technikum w regionie wg rankingu „Rzeczpospolitej” za lata 2010 i 2011
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  zawody:
  – cukiernik
  – elektromechanik
  – elektryk
  – fryzjer
  – krawiec
  – kucharz
  – mechanik pojazdów samochodowych
  – monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  – piekarz
  – rolnik
  – wędliniarz
  – sprzedawca
  – stolarz
  – ślusarz
  – murarz-tynkarz
  – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych NOWOŚĆ !

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  • R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.7 – Ocena stanu środowiska
  • E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych