Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” jest objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS” biorą udział uczniowie klas: IV TA, III TI i IV TI Celem  projektu jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat będzie bardzo pomocna w dorosłym życiu i da praktyczne wskazówki  przyszłym przedsiębiorcom. Uczniowie  realizują 4 bloki tematyczne o nazwie:

„Świadomy zawsze ubezpieczony”
„Co Ci się należy kiedy płacisz składki”
„Renty i emerytury”
„E- ZUS, czyli firma pod ręką”

Udział w projekcie „Lekcje z ZUS” umożliwia poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych, młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy i do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Atutem projektu są też bogate materiały dydaktyczne przekazane uczniom w formie papierowej, filmy video oraz gra edukacyjna, która w klasie IV TA była bardzo cenionym elementem edukacji na zajęciach przez uczniów.

Koordynatorem  projektu jest p. A. Jachimczyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.